Tablice pri pouku

8. 12. 2015

Pred dvema letoma smo obiskali učence OŠ Bršljin, ki so sodelovali v projektu e-učbenik in e-šolska torba. To pomeni, da so pri pouku uporabljali tudi tablične računalnike in elektronske učbenike. Projekt se je na vseh šolah prejšnji teden končal, mi pa smo se vrnili na šolo v Bršljinu in preverili, kako učenci ocenjujejo "tablični" pouk.


Učenci so pred dvema letoma pri pouku matematike preizkušali uporabo tablic in k pripravljenemu elektronskemu gradivu dodali nekaj pripomb. Čeprav se je projekt končal, pa tablice v OŠ Bršljin pri pouku še uporabljajo. Vendar bi radi pogosteje uporabljali e-učbenike, saj znajo našteti marsikatero njihovo prednost.

Učiteljica Irena Gole, ki je bila vodja projekta na šoli, pravi, da so e-učbeniki zelo primerni za utrjevanje znanja, saj lahko vsak zase prilagodi raven zahtevnosti nalog in čas, v katerem jih bo rešil. Za uporabo pri pouku v osnovnih šolah je že pripravljenih 29 učbenikov, ki združujejo tako razlago snovi kot tudi naloge za utrjevanje. So pa strokovnjaki, ki jih pripravljajo, ugotovili, da so za učence še posebej uporabne interaktivne vsebine; te jih popeljejo v svet domišljije, raziskovanja in samostojnega odkrivanja.

RK

Kako je bilo na OŠ Beršljin pred dvema letoma?
Učenci Bojana Ilicha Maribor so nam povedali razloge za in proti tablicam pri pouku.
Učenci na OŠ Prežihovega Voranca pa so uporabljali tudi Skype.