Izdelovanje igrač iz odpadnih materialov

4. 12. 2015 - Igraj se naprej!

Zakaj bi igrače kupili, če jih lahko izdelamo sami? To je bilo vprašanje projekta Igraj se naprej!, ki je več kot 500 osnovnošolskih otrok spodbudil k ustvarjanju igrač iz odpadnih materialov. Projekt je v evropskem letu za razvoj nastal v sodelovanju Hiše Evropske unije, Zadruge Buna in društva Smetumet, podprla pa ga je tudi Snaga Ljubljana.

V projekt je bilo vključenih 500 osnovnošolcev, ki so iz odpadnega materiala izdelali več kot 50 igrač in družabnih iger. Pri tem so se seznanili s problematiko odpadkov in pogoji, v katerih nastaja večina predmetov, ki jih vsakodnevno uporabljamo.

Igrače, ki so jih ustvarili otroci, sestavljajo igralnico, ki bo potovala po Sloveniji. Najprej jo bo mogoče videti pred ljubljanskim magistratom. Glavno mesto bo namreč Zelena prestolnica Evrope 2016. Nekaj igrač bo v teh prazničnih dneh razveselilo tudi otroke iz socialno ogroženih družin.

S projektom, ki se je začel v prvi polovici letošnjega leta, so organizatorji želeli odgovoriti na vprašanje, ali se otroci in mladostniki znajo igrati. Igra je namreč ključnega pomena za razvoj otrok in mladostnikov, saj prek nje spoznavajo vrstnike ter pridobijo strpnost, tovarištvo in občutek za sodelovanje.

PV
Foto: OŠ Prestranek