Nacionalno preverjanje znanja

6. 5. 2014

Osnovnošolci 6. in 9. razredov so 6. maja 2014 pisali Nacionalno preverjanje znanja iz matematike. Za učence 6. razredov je NPZ obvezno z šolskim letom 2013/2014, medtem ko je bilo prej prostovoljno. Infodrom je vzdušje pred eksterci preverjal na Osnovni šoli Litija.

Na Nacionalno preverjanje znanja se je prijavilo 34 818 učencev, od tega 17 701 iz 6. razredov, 17 117 pa iz 9. razredov. Preverjanje bo opravljalo tudi 91 učencev 6. razredov v programu nižji izobrazbeni standard in 92 učencev 9. razredov v istem programu.

Nacionalno preverjanje znanja se je začelo 6. maja iz matematike, 8. maja sledijo slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, 12. maja pa tuji jezik za šestošolce in tretji predmet za devetošolce.

Z uspehom na nacionalnem preverjanju znanja bodo učenci 9. razredov seznanjeni 2. junija, učenci 6. razredov pa 9. junija.