Koalicija

10. 11. 2015

Na Hrvaškem so potekale volitve 151 novih poslancev sabora, hrvaškega državnega zbora. Izid volitev pa je marsikoga presenetil, saj sta dve največji hrvaški stranki prejeli skoraj enako število glasov. To pomeni, da bo težko sestaviti vlado, ki bo sprejemala odločitve, s katerimi se bo strinjala več kot polovica poslancev. Da lahko vlada sprejema odločitve, jo mora namreč podpirati koalicija.


Kmalu po razglasitvi volilnih izidov se začne sestavljati vlada. Predsednik države predlaga, kdo naj bo vodja, torej predsednik vlade. Navadno je to predsednik stranke, ki na volitvah dobi največ glasov. A če stranka na volitvah ne dobi več kot polovico vseh glasov, to pomeni, da ne more vladati sama. Z drugimi strankami, ki so na volitvah prav tako prišle v državni zbor, mora skleniti zavezništvo. Temu rečemo, da sestavijo koalicijo, kar pomeni, da lahko pričakujejo medsebojno podporo. 

Stranke, ki sklenejo zavezništvo, tudi podpišejo pogodbo o tem, kaj bodo njihovi cilji in za kaj si bodo prizadevale. Izbrani premier oziroma predsednik vlade predlaga še ministre, ki skupaj z njim sestavljajo vlado. Ta vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike države, predlaga zakone in druge predpise. V parlamentu koalicija z vsemi svojimi poslanci tako sestavlja večino, saj imajo ob glasovanju vedno več glasov kot stranke, ki niso v tem zavezništvu. Strankam in poslancem zunaj takšnega zavezništva pa rečemo opozicija.

RK

Kaj je koalicija, še enkrat.
Kaj pa se zgodi, ko se koalicija zamaje?
Kaj pa je parlament?