Otroško delo na Filipinih

7. 10. 2015 - Izkoriščanje otrok se nadaljuje

Na Filipinih v nevarnih in težkih razmerah vsak dan dela več kot pet milijonov otrok. Tamkajšnji vladi je spodletelo pri tem, da bi v državi sprejeli zakone, ki bi prepovedali takšno izkoriščanje. Na Filipinih namreč veliko otrok dela v nevarnih rudnikih zlata. Za zaustavitev kršenja pravic otrok si prizadevajo tudi nekatere človekoljubne organizacije.

Zdravju škodljivo delo
Na rečnih obrežjih in v rovih 25 metrov pod površjem otroci na Filipinih skoraj vsak dan z živim srebrom ločujejo zlato od drugih snovi. Pri tem postopku se sproščajo zelo strupeni plini, ki močno škodijo zdravju. Tudi delo v jamah je zelo nevarno, saj je tam premalo kisika, da bi lahko normalno dihali.

Filipinska vlada še vedno dovoli otroško delo
Človekoljubna organizacija Human Rights Watch opozarja, da v tako grozljivih razmerah dela več kot pet milijonov otrok, mnogi tudi po več kot deset ur na dan. Filipinsko vlado zato poziva k prepovedi otroškega dela in pridobivanju zlata iz živega srebra v rudarstvu. Vendar vlada teh zakonov za zdaj še ni pripravljena sprejeti.

Kaj je otroško delo
Če pomagate doma, pripomorete k lepšemu življenju vse družine, postajate spretnejši in samostojnejši. Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih torej nikakor ni prepovedano, je pa s Konvencijo o otrokovih pravicah prepovedano delo otrok po vsem svetu. Za otroke do 14. leta velja, da opravljajo otroško delo, če na teden opravljajo najmanj 14 ur dela v zvezi s pridobitno dejavnostjo, to pomeni, da opravljajo delo, za katero so plačani ali pa bi morali biti plačani. Pogosto namreč ti otroci ne prejemajo plačila ali pa so za enako delo plačani veliko slabše kot odrasli. Največkrat je neplačano delo otrok na družinskih kmetijah.

Ne delajo le otroci v državah tretjega sveta, ampak tudi v Evropi
Še vedno po vsem svetu dela 168 milijonov otrok, starih od 5 do 14 let. Po nekaterih podatkih je takšnih otrok kar 250 milijonov. Največ jih dela v azijskih, tihooceanskih in afriških državah. V Infodromu smo tako že predstavili zgodbo 13-letnega Richarda, ki dela v dnevnem kopu zlata.

Otroci pa delajo tudi v Evropi. V Italiji dela več kot pet odstotkov otrok, starih od 7 do 14 let, v Albaniji 20 odstotkov otrok, mnogo otrok dela še zlasti v Bolgariji, Romuniji, Srbiji, Turčiji, Ukrajini.

Slaba izobraženost in poškodbe pri delu
Zaradi dela veliko otrok ne zmore več izpolnjevati svojih šolskih obveznosti, nekateri ne dosežejo niti osnovne izobrazbe. Pogosto morajo namesto v šolo oditi na delo, kadar pa so pri pouku, se težko zberejo in imajo težave pri spremljanju učne snovi, saj so preveč utrujeni. Ogromno otrok se pri delu poškoduje, v Veliki Britaniji dvakrat več otrok kot odraslih.

Tudi v Sloveniji je delo otrok prepovedano
V Sloveniji je delo mlajših od 15 let z zakonom prepovedano. To pomeni, da otroci ne smete služiti denarja. Tako je na primer pomoč staršem pri njihovi dejavnosti, recimo v domači gostilni in pri opravljanju težjih kmečkih opravil, z zakonom prepovedana. Zakon pa dovoljuje sodelovanje otrok pri snemanju filmov in sodelovanje pri kulturnih, športnih in oglaševalskih dejavnostih. Poleg tega lahko 30 dni v letu starejši od 13 let opravljate lažja in nenevarna dela, a le, če inšpektor za delo za to izda posebno dovoljenje.

PV


 Oglej si zgodbo 13-letnega Richarda, iz Tanzanije v Afriki, ki dela v dnevnem kopu zlata.

Poznaš svoje pravice? Oglej si naš prispevek v Infomatu. 
Tukaj si lahko prebereš Konvencijo o otrokovih pravicah.

Če misliš, da so tvoje pravice kršene, lahko pišeš varuhu človekovih pravic na info@varuh-rs.si oziroma pokličeš brezplačno telefonsko številko 080 15 13, kjer ti bodo svetovali, kaj storiti.