Evropski poslanec

15. 5. 2014

Evropski poslanec v Evropskem parlamentu razpravlja in glasuje o zakonskih predlogih, pri tem pa mora delovati pošteno. Poslanci so izvoljeni na volitvah za Evropski parlament.

Razpeti med Brusljem, Strasbourgom in domovino


Mandat poslanca v Evropskem parlamentu traja 5 let. V tem času veliko časa preživijo v evropski prestolnici Bruslju, udeležujejo se zasedanj parlamenta v Strasbourgu, pisarno pa imajo tudi v svoji državi. Tam lahko državljani evroposlance obiščejo in jim opišejo svoje želje in predloge.

Glavna naloga: seje EP
Glavna naloga evroposlancev je sodelovanje na sejah Evropskega parlamenta, kjer preučujejo zakonske predloge in glasujejo o njih, pri tem pa upoštevajo program svoje stranke oziroma voljo tistih, ki so jih izvolili.

Skušajo prepričati v svoj prav
Evroposlanec lahko svoje kolege poskuša prepričati o čem, in sicer z nastopi pred parlamentom. Ti morajo biti zelo dobro pripravljeni in prepričljivi, saj imajo govorci na voljo le omejen čas.

Veliko potujejo
Kot člani delegacij poslanci Evropskega parlamenta potujejo po Evropi in po svetu ter se seznanjajo z življenjem in težavami prebivalcev.

Pošteno ravnanje je na prvem mestu
Ker je zelo pomembno, da poslanci ravnajo pošteno, morajo upoštevati pravila, zapisana v tako imenovanem kodeksu ravnanja. Med drugim mora evroposlanec prijaviti vsa darila, ki jih dobi kot poslanka ali poslanec, pa tudi udeležbo na vseh dogodkih, pri katerih bivanje in prevoz namesto njih plača kdo drug. Če pravil ne spoštuje, ga lahko predsednik parlamenta kaznuje, na primer z izključitvijo in prepovedjo sodelovanja na (več) naslednjih sejah.