Ko smo v Sloveniji prvič volili več strank

8. 4. 2015

V začetku leta 1990 je bilo naše ozemlje del velike države: Socialistične federativne republike Jugoslavije. V njej je vladala le ena politična stranka, in sicer Zveza komunistov Jugoslavije. Delovanje drugih strank je bilo prepovedano.


A ljudje so menili, da to ni prav, zato so zahtevali spremembe. Predstavniki oblasti so se tako odločili, da bodo osmega aprila izpeljali prve volitve, na katerih bodo lahko sodelovale različne stranke. Pravimo, da so take volitve demokratične, saj lahko volivci izbirajo med različnimi strankami. Imajo torej možnost odločanja o tem, kdo bo vodil državo.

Stranke so tako prvič na različne načine ljudi vabile na volišča. Plakati, zborovanja na trgih, nagovori volivcev po televiziji. Danes si skoraj težko predstavljamo, da bi na televiziji kakšen politik s takim navdušenjem kot takrat Dimitrij Rupel izjavil: »Gospe in gospodje, nas razganja, slovenske pomladi se ne da več ustaviti.« 8. aprila so tako volilci izbirali svoje predstavnike v 240-članski skupščini ter predsednika in člane Predsedstva Slovenije.  

Volitve so bile precej zapletene, na volišča pa je vseeno prišlo več kot 83 odstotkov vseh, ki so tedaj imeli volilno pravico. Večino glasov so dobile stranke, ki so se povezale v skupno koalicijo z imenom Demokratična opozicija Slovenije ali krajše DEMOS. V skupščino se je prebilo 9 strank. In prav člani te skupščine so čez dobro leto razglasili plebiscit, na katerem so se volivci odločili, da bo Slovenija postala samostojna država.

Torej: prve demokratične volitve na našem ozemlju so bile pomembne zato, ker so volivci prvič lahko izbirali med različnimi strankami, njihovi predstavniki pa so postavili temelje za osamosvojitev Slovenije.

RK