Prepisovanje je prepovedano ali kaj je plagiat

2. 4. 2015

Sami veste, da je prepisovanje domače ali seminarske naloge prepovedano. Podobno je povsod drugod. Če nekaj prepišemo in se podpišemo, kot da smo to naredili sami, temu rečemo plagiat.


Takšno prepisovanje ali plagiati pa so prepovedani, ker s tem pravzaprav ukrademo zamisel in delo nekega drugega, ki se je zelo potrudil, da je prišel do spoznanj, ki jih je zapisal.  

To še ne pomeni, da si pri pisanju ne smemo pomagati s knjigami in članki, ki so jih napisali drugi. Ali pa da pri pisanju seminarske naloge ne smemo pogledati v enciklopedijo. A če kaj prepišemo, moramo to označiti in navesti vir, torej od kod smo prepisali in kdo je avtor tistega besedila. Tiste odrasle, ki tega ne naredijo in je njihovo delo pravzaprav plagiat, pa lahko kaznuje tudi sodišče.      

Plagiati pa se ne pojavljajo samo pri besedilih, ampak tudi drugod, denimo v glasbi. Če glasbeniki vzamejo del starejše pesmi in tega ne povedo, je to narobe. Pesem pa šteje za plagiat, kadar je osem taktov skladbe skupaj prekopiranih v melodiji in harmoniji. Sodišče je denimo presodilo, da je plagiat skladba Blurred Lines, ki jo poje Robin Thick, zamislil pa naj bi si jo Pharrell Williams. To je v resnici kopija pesmi Marvia Gaya Got to Give It Up iz leta 1979.

Če torej prepišemo celotno besedilo ali le del besedila in se pod njim podpišemo, kot da smo si ga izmislili sami, je to plagiat. 

RK