Pozdravljanje

31. 3. 2015

Pozdrav je v našem življenju zelo pomemben. Z njim na vsakem koraku prispevamo k boljšim medsebojnim odnosom in k prijetnejšemu počutju.

Pozdravi so lahko formalni ali neformalni. Sicer pa pozdravljamo z namenom, da izkažemo dobrodošlico, pozornost, zaželenost in gostoljubje. Da je pozdrav res pomemben, dokazuje tudi to, da ima svoj svetovni dan. 

Učenci iz Osnovne šole Rodica so se odločili, da preverijo, koliko odraslih jim bo na poti iz šole odzdravilo. Pozdravljali so jasno in glasno ter vsak dan sproti beležili, koliko pozdravov so dobili nazaj. Raziskave pravijo, da dve tretjini ljudi vedno odzdravita, kaj pa so ugotovili učenci Osnovne šole Rodica?

PP


Pozdravi v različnih tujih jezikih:

Pozdrav v nemškem jeziku= hallo ali guten tag

Pozdrav v francoščini = bonjour

Pozdrav v ruskem jeziku = »zdras-TVUY-te«, dobesedno pomeni biti zdrav

Pozdrav v nizozemščini = hallo

Pozdrav v japonščini = konnichi wa

Pozdrav v španščini = hola

Pozdrav v grščini = »yia-tako«

Pozdrav v Latin = ave, Salve, salvete

Pozdrav v hindijščini = Namaste

Pozdrav v arabščini = salam, ALI wa Salam aleikum ali Ahlen, ahlan, ahalan

Pozdrav v italijanščini = ciao ali Buongiorno

Pozdrav v mandarinščini = ni Hao