Manjšina na avstrijskem Koroškem

17. 3. 2015

V nedeljo so imeli na avstrijskem Koroškem drugi krog lokalnih volitev in politična stranka tamkajšnjih Slovencev je dosegla zgodovinski uspeh. 

Dve občini sta namreč dobili župana iz te stranke, poleg njiju pa je na avstrijskem Koroškem še več županov slovenskih korenin iz drugih političnih strank.  

Kako to, da na avstrijskem Koroškem živi slovenska manjšina?

Potujemo v leto 1920. Po koncu prve svetovne vojne so avstrijsko Koroško razdelili na dve območji. Imenovali sta se cona A in cona B. Takrat je ljudstvo glasovalo ali naj ti dve območji pripadata Avstriji ali tedanji Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ker se je večina ljudi odločila za Avstrijo, je na avstrijskem Koroškem ostala slovenska manjšina.  

Nato sledi leto 1955, ko se podpiše avstrijska državna pogodba, kjer so opredeljene vse pravice slovenske manjšine v Avstriji. No, pravice so bile sicer zapisane, a se niso ves čas dosledno upoštevale.  

Vse to pa lahko začnejo spreminjati novo izvoljeni predstavniki koroških Slovencev. Tako si lahko še naprej prizadevajo za spoštovanje in upoštevanje zapisanih pravic ter spreminjajo stvari na bolje. 

PP