Lepo vedenje

11. 3. 2015

Mladi Novomeščani so izkusili pouk, kakršnega so imeli njihovi pradedki in prababice vsak dan.


Hodi v šolo in iz šole mirno in spodobno.
Svoje orodje imej v lepem redu.
Ne zamaži in oskruni šolskih reči, veže in stranišča.

To je le nekaj šolskih pravil izpred več kot sto let, ki so jim včasih rekli šolska postava. Vedenje v šoli je bilo včasih tako pomembno kot znanje, saj so ga tudi ocenjevali. Če si imel negativno ocenjeno vedenje, pa nisi mogel napredovati v višji razred. Za kršenje pravil so bili tudi kaznovani, recimo s sedenjem na lesenem oslu ali še huje, s klečanjem na koruzi. Da pa ne bi spoznavali samo kazni v starih časih, so bile v stari učilnici na ogled in uporabo tudi šolske potrebščine iz preteklih dni. Vsakega učenca sta namreč na mizi pričakali tablica in kreda.

RK