Kako se vedemo ob ljudeh, ki ne vidijo?

21. 5. 2014

Kako pa kaj bonton, kadar srečate na primer človeka, ki je slep. Mu ponudite pomoč? Kako to naredite? Ga kar primete pod roko? Nič ni narobe, če ste sprva malo v zadregi. Učenci z Osnovne šole Kolezija so se učili bontona ob srečanju z ljudmi z različnimi posebnimi potrebami.

Kdo so sploh otroci s posebnimi potrebami?
Sprejet je bil univerzalni naziv otroci s posebnimi potrebami. Z njim so zajeti vsi tisti, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebujejo prilagoditve in/ali pomoč. S tem je zajetih približno 20-25 % populacije.
Iz podatkov držav članic Evropske unije večina držav navaja, da je v celotni šolajoči populaciji do 4 % otrok s posebnimi potrebami (razen Danska, Finska, Islandija in Estonija, ki navajajo 10 % otrok).
V Sloveniji v populaciji šoloobveznih otrok, torej v osnovni, prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni program osnovne šole.

Učenci so v sproščeni uri predsodke do hendikepiranih vsaj malo zrahljali. Si jih upate tudi vi?