Davčna olajšava za otroke

4. 2. 2015 - Kaj je dohodnina

Davki, dohodnina, olajšava za otroke - izrazi, ki ste jih v teh dneh najbrž velikokrat slišali, predvsem od staršev. Jutri je namreč zadnji dan za uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane - torej tudi za vas. Podrobno pod lupo, na primeru izmišljenih likov - zakoncev Mete in Jureta - poglejmo, kaj je dohodnina in kaj olajšava za otroke.

Jure, ki je frizer, in Meta, ki je arhitektka, del tega, kar zaslužita, namenita državi. To pomeni, da plačata davke. Temu davku od dohodka prebivalcev rečemo dohodnina. Dohodnino država nameni na primer za vzdrževanje cest, za delovanje šol, plače policistov in drugih javnih uslužbencev. Da Jure in Meta plačata dovolj davkov, poskrbi davčni urad, po novem Finančna uprava Republike Slovenije ali FURS, ki pregleda, koliko sta na leto zaslužila in jima pošlje izračun, koliko dohodnine morata plačati. 

Ko Meta in Jure dobita otroka, jima pri plačevanju dohodnine država pomaga tako, da jima prizna olajšavo, kar pomeni, da plačata manj dohodnine. To država počne zato, ker na ta način spodbuja državljane, da imajo otroke. To je za državo pomembno tudi zato, da bodo, ko ti otroci odrastejo, lahko prispevali denar v državno blagajno. Meta in Jure sta si ogledala spletno stran FURSa in se odločila, da bo Meta, ki zasluži več, uveljavljala olajšavo za otroke, in tako plačala manj dohodnine. Torej, dohodnina je davek od plače, olajšava pa je priznanje države, da lahko starši plačajo manj dohodnine. 

SK