Pravoslavna vera

3. 2. 2015

Pravoslavna vera poleg protestantske in katoliške vere spada v vejo krščanstva.

Za to vero je značilno, da nima enotnega poglavarja, kot je to na primer papež pri katolikih. Pripadniki pravoslavne vere uporabljajo tudi različni koledar, ki ga imenujemo julijanski koledar. Zato pravoslavni verniki božič praznujejo 7. januarja, v novo leto pa vstopijo 14. januarja.

Začetki pravoslavne vere

Potujemo v zgodovino, v 4. stoletje. Takrat je krščanska vera priznavala pet velikih vladarje, ki jih imenujemo patriarhi. Vsak izmed njih je vladal svoji cerkveni skupnost. Najmočnejša skupnost je bila v Rimu, ki je bil tudi sedež rimskega cesarstva. Rimski patriarh je imel zato največji vpliv. Poimenovali so ga papež. V letu 330 je cesar središče rimskega cesarstva prestavil v Carigrad in to je bil začetek razkola med vzhodom in zahodom. Posledično so se pojavila tudi nesoglasja med rimskim patriarhom, papežem ter carigrajskim patriarhom. Papež je namreč želel oblast nad drugimi patriarhi, a carigrajski patriarh se mu je uprl. Tako sta nastali rimskokatoliška in pravoslavna cerkev.