Waldorfska šola - šola z opisnimi ocenami

2. 2. 2015 - Opisno ocenjevanje

V slovenskih šolah se je v petek končalo prvo ocenjevalno obdobje v letošnjem šolskem letu. Na Waldorfski šoli pa je ocenjevanje malo drugačno.  


Ko rečemo ocene, vas večina najbrž pomisli na številke od 1 do 5, a na Waldorfski šoli, ki je zasebna, je malo drugače. Tam so ocene opisne. Učitelji ocene na Waldorfski šoli preverjajo približno vsake štiri tedne, kolikor traja ocenjevalno obdobje ali epoha, kot mu pravijo. Nato pa sledi praznik znanja – dan, ko učenci pišejo test. Tega učiteljica opisno oceni, pri čemer upošteva učenčev odnos do dela in tudi njegovo sodelovanje pri pouku. Če starši ali učenci želijo, pa lahko ob koncu leta opisno na šoli pretvorijo tudi v številke.  

Waldorfska šola
Prva Waldorfska šola je bila ustanovljena leta 1919, v Stuttgartu v Nemčiji. Leta 1919, ob ustanovitvi, so odprli osem razredov, ki jih je obiskovalo 856 otrok. 

Pri nas je bila prva Waldorfska šola ustanovljena  leta 1992 v Ljubljani. Začeli so z oddelkom prvega in drugega razreda osnovnošolskega izobraževanja.  Danes  deluje v Ljubljani enota vrtca, devet razredov osnovne šole in štirje razredi  gimnazije. Waldorfska šola in vrtec sta še  v Mariboru in Celju. Vrtci delujejo še na Hrušici in v Radovljici ter v Murski Soboti.

SK