8. festival Igraj se z mano

27. 5. 2014

Z 8. mednarodnim festivalom Igraj se z mano želijo organizatorji pokazati, da ni ovir za uspehe, sodelovanje in sklepanje prijateljstev. Za obiskovalce so v Ljubljani, Mariboru in na Muti pripravili številne ustvarjalne delavnice in predstave. Vsi dogodki v okviru festivala so brezplačni.


Zgodovina festivala Igraj se z mano
Začetek festivala sega v leto 2007, ko se je na Kongresnem trgu odvil enodnevni festival z delavnicami in nastopi na odru. V letih, ki so sledila, se je festival razširil tako lokacijsko kot tudi programsko. Od leta 2010 se je pestro festivalsko dogajanje preneslo tudi na Gorenjsko, Štajersko in Koroško. Udeleženci iz vsepovsod so bili tako zelo veseli možnosti, da se festivala udeležijo tudi v svojih lokalnih skupnostih, saj je bil festival organiziran tudi na Jesenicah, na Muti in v Mariboru.

Namen festivala
Mednarodni festival »Igraj se z mano« je namenjen vključevanju otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter vseh ostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje drugačnosti ter dejansko uresničujejo vključenost vseh ljudi v družbo, ne glede na njihove posebnosti. Poteka v središčih mest. Sestavljen je iz številnih dogodkov in delavnic s področja glasbe, kulture, likovnega ustvarjanja, doživljajske pedagogike, športa. Vse te različne aktivnosti zaznamuje predvsem aktivno sodelovanje med otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter njihovimi vrstniki z značilnim razvojem, saj vsi dobijo priložnost skupnega ustvarjanja, razbijanja stereotipov, predvsem pa druženja ne glede na drugačnost.


Več o festivalu najdete na spletni strani www.igrajsezmano.eu in na družbenem omrežju Facebook pod imenom Igraj se z mano. Mednarodni festival »Igraj se z mano« poteka v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije ter v soorganizaciji s Sožitjem Zgornjedravske doline.