Otroci na plantažah tobaka

27. 5. 2014

Otroško delo je s konvencijo o otrokovih pravicah prepovedano. A v dveh državah, poleg Somalije tudi v ZDA, svojih zakonov še vedno niso uskladili z določbami iz konvencije, zato tam otroci še vedno delajo. Na plantažah tobaka v ZDA je ogroženo tudi njihovo zdravje.

Več pravic za otroke na plantažah
Da bi pomagali svojim staršem, na tisoče otrok dela na poljih, opozarja človekoljubna organizacija Human Rights Watch. Ta se bori se za nova pravila, ki bi otrokom na poljih tobaka omogočila boljšo zaščito in lažje življenje. Zavzemajo se na primer za omejitev delovnega časa in da otroci mlajši od 18 let ne bi delali. Otroško delo je v Ameriki namreč za zdaj dovoljeno.

Kaj je otroško delo?
Če pomagate doma, izboljšate življenje vse družine, postajate spretnejši in samostojnejši. Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih torej nikakor ni prepovedano, je pa s Konvencijo o otrokovih pravicah prepovedano delo otrok po vsem svetu. Za otroke do 14. leta velja, da opravljajo otroško delo, če na teden opravljajo najmanj 14 ur dela v zvezi s pridobitno dejavnostjo, to pomeni, da opravljajo delo, za katerega so plačani ali pa bi morali biti plačani. Pogosto namreč ti otroci ne prejemajo plačila ali pa so za enako delo plačani veliko manj kot odrasli. Najbolj pogosto je neplačano delo otrok na družinskih kmetijah.

Ne delajo le otroci v tretjih državah sveta, ampak tudi v Evropi
Še vedno po vsem svetu dela 168 milijonov otrok, starih od 5 do 14 let. Po nekaterih podatkih je takšnih otrok kar 250 milijonov. Največ otrok dela v azijskih, tihooceanskih in afriških državah, v Infodromu smo tako že predstavili zgodbo 13-letnega Richarda, ki dela v dnevnem kopu zlata.

Otroci pa delajo tudi v Evropi. V Italiji dela več kot 5 odstotkov otrok, starih od 7 do 14 let, v Albaniji 20 odstotkov otrok, mnogo otrok dela še predvsem v Bolgariji, Romuniji, Srbiji, Turčiji, Ukrajini.

Slaba izobraženost in poškodbe pri delu
Zaradi dela veliko otrok ne zmore več opravljati svojih šolskih obveznosti, nekateri ne dosežejo niti osnovne izobrazbe. Otroci, ki delajo, pogosto ne zmorejo več opravljati šolskih obveznosti. Pogosto morajo namesto v šolo oditi na delo, kadar pa so pri pouku pa se težko zberejo in sledijo učni snovi, ker so preveč utrujeni. Ogromno otrok se pri delu poškoduje, v Veliki Britaniji dvakrat toliko otrok kot odraslih delavcev.

Tudi v Sloveniji je delo otrok prepovedano
V Sloveniji je delo mlajših od 15 let z zakonom prepovedano. To pomeni, da otroci ne smete služiti denarja. Tako je na primer pomoč staršem pri njihovi dejavnosti, recimo v domači gostilni in pri opravljanju težjih kmečkih opravil, z zakonom prepovedana. Zakon pa dovoljuje sodelovanje otrok pri snemanju filmov in sodelovanje pri kulturnih, športnih in oglaševalskih dejavnostih. Poleg tega lahko 30 dni v letu starejši od 13 let opravljate lažja in nenevarna dela, a le, če inšpektor za delo za to izda posebno dovoljenje.

PV

Oglej si zgodbo 13-letnega Richarda, iz Tanzanije v Afriki, ki dela v dnevnem kopu zlata. 

Poznaš svoje pravice? Oglej si naš prispevek v Infomatu. Tukaj si lahko prebereš Konvencijo o otrokovih pravicah.

 

Če misliš, da so tvoje pravice kršene, lahko pišeš varuhu človekovih pravic na info@varuh-rs.si oziroma pokličeš brezplačno telefonsko številko 080 15 13, kjer ti bodo svetovali, kaj lahko storiš.