Trije razredi, en učitelj

19. 1. 2015 - Kombiniran pouk

Koliko vas je v razredu, 20, 25? V nekaterih krajih po Sloveniji je v razredih veliko manj otrok, zato jih preprosto združijo. Poglejmo, kako zgleda takšen pouk.


Združenih razredov je v tem šolskem letu po Sloveniji več kot 500, večinoma na podružničnih šolah. Tako je tudi v Podružnični šoli Dole pri Litiji.

Kaj je kombiniran pouk
Kombiniran oddelek oziroma razred je je skupnost učencev, ki imajo enega razrednika in imajo pouk običajno skupaj v istem prostoru. Kombiniran pouk pa je pouk dveh ali več različnih razredov hkrati, kjer učitelj izmenično razlaga snov vsakemu razredu. 

Takšen način poučevanja je predvsem značilen za kraje, kjer je število učencev manjše.  

Za dvojno kombinacijo, torej ko sta združena dva razreda, ki ju poučuje en učitelj, je v razredu lahko največ 21 otrok, za trojno kombinacijo, ko en učitelj poučuje tri razrede, pa je v razredu lahko največ 14 otrok. 

SK