Kako preprečimo korupcijo

9. 12. 2014

Danes je mednarodni dan boja proti korupciji. O korupciji govorimo, kadar nekdo, ki ima moč odločanja, ne dela tako, kot je prav, ampak raje tako, kot je najbolje zanj.

Slovenija je na lestvici zaznave korupcije na 39. mestu med 175 državami in je od lani napredovala za štiri mesta. Najmanj korupcije naj bi bilo na Danskem, največ pa v Somaliji. In kako lahko korupcijo preprečimo? 

Prvi ukrep
Korupcijo moramo prepoznati in nanjo opozarjati. Če na primer opazimo, da je nekdo naredil prekršek in podkupil policista, da bi se izognil kazni, lahko dejanje prijavimo Komisiji za preprečevanje korupcije

Drugi ukrep
Vsi državljani bi morali imeti dostop do podatkov, za kaj se namenja denar iz državne blagajne in kako ga tisti, ki državo vodijo, porabljajo.  

Tretji ukrep
Poslanci in državni svetniki morajo kot predstavniki ljudstva delovati zgledno in pošteno. Glavno vodilo bi moralo biti, da ne smejo delati za interese posameznikov, ampak za širšo družbeno korist.

Četrti ukrep  
Tudi sodišča morajo delovati pošteno in neodvisno. Ljudje ne smemo izgubiti zaupanja v pravičnost sodstva in enakost pred zakonom. 

Peti ukrep
Novinarji, ki preiskujejo javne zadeve, na primer poštenost delovanja politikov, morajo imeti možnost svobodnega in neodvisnega poročanja

SK