Slaba banka

5. 12. 2014

Slabi banki se pri nas uradno reče Družba za upravljanje terjatev bank. Zaposleni v slabi banki imajo zelo visoke plače. In ker vlada meni, da je treba varčevati, bo odločitev o tem, ali jim bo plače zmanjšala, sprejela na eni naslednjih sej. Kaj je slaba banka in kako deluje, v rubriki Podrobno pod lupo.


V banki ljudje hranijo svoj denar. Banka ta denar posoja drugim, ki z njo sklenejo dogovor, da bodo posojilo vračali po obrokih. Zaradi gospodarske krize je veliko podjetij propadlo in posojil niso mogla vrniti ali pa jih vračajo veliko počasneje, kot je bilo sprva predvideno. Za taka posojila pravimo, da so slaba. Ko ima banka veliko takih posojil, denarja ne more več posojati drugim. Država ali banka lahko v takem primeru ustanovi posebno podjetje, ki se mu pogovorno reče slaba banka. Ta od banke odkupi slaba posojila oziroma dolgove.

Na primer: slaba banka proda dolg podjetja Zid podjetju Drom. Ta dolg znaša 2000 evrov. Zanj Drom izda obveznico, s katero se obveže, da bo slabi banki vrnil teh 2000 evrov na primer v enem letu. V tem času skuša podjetje Drom od podjetja Zid izterjati denar. Slaba banka od banke, ki nima dovolj denarja, odkupi tudi zasežene nepremičnine, na primer hiše ali stanovanja, s katerimi so ljudje odplačali dolg. Te potem postopoma prodaja in s tem zmanjšuje dolgove.  
 
Torej: slaba banka je podjetje, ki od banke odkupi nepremičnine in dolgove. Te poskuša prodati podjetjem, ki menijo, da jih lahko izterjajo.  

Slaba banka v Sloveniji je bila ustanovljena marca 2013.

SK