Delo zagovornika otrokovih pravic

20. 11. 2014 - Skrbi za vaše pravice

Zagovornik otrokovih pravic omogoča otrokom in mladim, da bodo v zadevah, ki se jih tičejo, njihove pravice spoštovane in njihovi pogledi ter želje slišane. Zagovornik nastopi, ko starši otroka ali mladostnika, v zadevah pred organi oblasti (center za socialno delo, policija, šola, zavod ...), ne zmorejo ali ne morejo v popolnosti varovati njihovih koristi.

Naloge zagovornika
Zagovornik zagotavlja možnosti aktivnega sodelovanja otroka ali mladostnika pri odločanju o njegovi usodi in vas seznanja z vsemi informacijami, možnostmi in izbirami. Prepoznava in skrbi za upoštevanje vašega mnenja. Skrbi tudi, da so varovane koristi otroka ali mladostnika v vseh zadevah, ki se ga tičejo. Pomembno pa je, da zastopa le otroka, sodeluje pa tudi s starši, institucijami in koordinatorjem.

Komu je namenjen zagovornik?
Zagovornik otrokovih pravic je namenjen vsem otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti, ki se znajdejo v stvareh, ki se jih tičejo (na sodišču, centru za socialno delo, policiji, v šoli, zavodu ...) in potrebujejo nekoga, da jim pomaga slišati in uveljavljati njegovo voljo. Zagovornik pomaga otrokom, ki ne razumejo, kaj se dogaja in želijo informacije; tistim, ki bi radi povedali svoje mnenje, a ga odrasli ne poslušajo; kadar ti čutijo, da niso razumeli, kar so povedali in kadar odrasli odločajo o njivo usodi.

Na Varuha se lahko obrneš, če meniš ali se ti zdi, da ti kršijo pravice v naslednjih primerih:
- tvoji stiki s starši (v primeru, da ne živiš z njimi ali živiš s samo enim od njih),
- preživnine zate, otroški dodatki, upravljanje tvojega premoženja,
- če imaš vprašanja v zvezi z rejništvom, skrbništvom in če si nastanjen/-a v zavodu,
- če te zanima kaj v zvezi z otroci s posebnimi potrebami ali si sam eden izmed njih,
- če si otrok, ki priprada manjšini ali ogroženi skupini (tujci, Romi ...),
- če se nad tabo vrši nasilje v družini,
- če se dogaja nasilje nad tabo zunaj družine (v šoli, na ulici, v zavodi ...),
- če se ti zdi, da katerakoli odrasla oseba s tabo ne ravna dobro
ali če preprosto ne veš, kdo ti lahko pomaga.

Kako priti do zagovornika?
Svojo težavo lahko sporočiš staršem ali drugemu odraslemu, ki mu zaupaš in skupaj poiščeta zagovornika. Pišeš mi lahko na info@varuh-rs.si. Lahko pa SAM pokličeš na telefonske številke:
VODJA PROJEKTA:TONE DOLČIČ, namestnik varuhinje človekovih pravic RS, telefon: 080 15 30
Koordinator za območje LJUBLJANE in OKOLICO LJUBLJANE: PETER STENIČNIK, telefon: 031 337 348
Koordinatorica za območje NOTRANJSKE, KRASA in JUŽNE PRIMORSKE: MARTINA JENKOLE, telefon: 031 344 593
Koordinatorica za GORIŠKO območje: MAJDA PUŠNAR, telefon: 031 662 010
Koordinator za območje GORENJSKE: DOMEN RAKOVEC, telefon: 041 211 223
Koordinatorica za SEVEROVZHODNI DEL SLOVENIJE: MAJDA STRUC, telefon: 051 630 388
Koordinatorica za CELJSKO - KOROŠKO območje: TATJANA MUŠIČ, telefon: 041 760 221
Koordinatorica za območje DOLENJSKE: SONJA MOLAN, telefon: 041 471 176

PV 


Poznaš svoje pravice? Predstavljamo jih podrobneje. Veliko informacij o otrokovih pravicah lahko prebereš tudi na spletni strani www.otrokove-pravice.si.

Kdo sploh je varuh človekovih pravic? Kakšne so njegove naloge in zakaj ga sploh imamo? Preberi v prispevku o varuhu v rubriki Podrobno pod lupo.

Če misliš, da so tvoje pravice kršene, lahko pišeš varuhu človekovih pravic na info@varuh-rs.si oziroma pokličeš brezplačno telefonsko številko 080 15 13, kjer ti bodo svetovali, kaj lahko storiš.