Sindikat

12. 11. 2014

Sindikat je množična organizacija zaposlenih, katere cilj je zaščita zaposlenih. Če predstavniki sindikatov in vodje podjetij ne morejo skleniti dogovora, lahko sindikat organizira stavko. Na ta način medije in javnost opozori na nepravilnosti, ki se dogajajo v podjetju.

Prvi sindikat v Angliji
Prva sindikalna gibanja so nastala v prvi polovici 19. stoletja kot protiutež moči delodajalcev (kapitalistov). V času industrijske revolucije se tovarne množično odpirajo. Veliko delavcev je neizobraženih, zato jih lastniki tovarn pogosto izkoriščajo ‒ delavci delajo dolgo, opravljajo težko in nevarno delo ter za to dobijo zelo majhno plačilo. Delavci protestirajo in se začno zbirati v združenja. Kmalu zatem v Angliji ustanovijo prvi sindikat ‒ to je združenje delavcev iz različnih tovarn, ki jih ščiti.

Naloge sindikata
To, da je sindikate sprejela država, je pomemben korak k industrijski demokraciji. Sindikati pripomorejo k stabilnosti družbe. Predstavniki sindikatov se pogajajo z lastniki tovarn in zahtevajo, da delavcem zagotovijo varno delovno okolje, pošteno plačilo,  zaposlitev za daljši čas, možnost napredovanja in da lahko brez strahu izrazijo svoje mnenje.

Oblika protesta je tudi stavka
Sindikati svoje cilje dosegajo s pomočjo kolektivnega pogajanja (katerega rezultat je kolektivna pogodba) ter z uradno (napovedano) ali neuradno (divjo) stavko. Če predstavniki sindikatov in vodje podjetij ne morejo skleniti dogovora, lahko sindikat organizira stavko. Na ta način medije in javnost opozori na nepravilnosti, ki se dogajajo v podjetju. Stavke nekaterih kadrov, kot je policija, so omejene.

PV