Kam gredo odslužene ladje?

3. 11. 2014 - 70 odstotkov ladij uničijo v južni Aziji

Z leti se ladje pokvarijo ali pa postanejo neprimerne za plovbo. Kar 70 odstotkov ladij z vsega sveta na uničenje odpeljejo v Bangladeš, Indijo ali Pakistan, kjer jih pustijo kje na obali. Razstavili bi jih lahko tudi v Evropi ali ZDA, a je to dražje, v južni Aziji pa poceni, a žal bolj nevarno, tudi za okolje.

Edini vir zaslužka
Na obalah Bangladeša so pokopališča ogromnih ladij, ki jih pripeljejo z vsega sveta, ker so že prestare ali pa jih ni več mogoče popraviti. Takšne ladje v roke vzamejo številni tamkajšnji delavci, jih kos za kosom razstavijo in potem jeklo prodajo. Veliko ljudi v Bangladešu je zelo revnih, zato jim to delo pomeni edini vir zaslužka. 

Ne samo odrasli, ogroženi so tudi otroci
A je žal tudi zelo nevarno, saj se delavci na tako velikih ladjah lahko zelo hitro poškodujejo. Škodljive so tudi strupene tekočine, kot so olja in barve, ki jih je na takih ladjah veliko. Zaradi vsega tega okoli 40 odstotkov delavcev umre, v nevarnosti pa so tudi otroci, ki se igrajo na obali. Poleg tega morajo to nevarno delo opravljati tudi zelo mladi

Nevladne organizacije zahtevajo ureditev razmer
Ladje bi lahko razstavljali tudi v državah, od koder so, a je za lastnike ladij veliko cenejše, če jih pošljejo na razrez v Bangladeš. Zato človekoljubne, delavske in okoljske organizacije zdaj od njih zahtevajo, da za razrez svojih ladij poskrbijo tako, da bo varneje za delavce in manj škodljivo za okolje.

PV