Rejniška družina

29. 12. 2012

Rejniška družina je vrsta družine, v kateri živijo otroci za katere njihovi biološki  starši iz različnih razlogov ne morejo skrbeti.

Rejnik je lahko vsak polnoletni državljan, ki se za to odloči, pri tem pa mora izpolnjevati določene pogoje - kot to, da ima stalno prebivališče v Sloveniji in da ima končano poklicno ali strokovno šolo. Poleg tega mora opraviti 12-urno izobraževanje. Tako se rejnik nauči o pravicah in dolžnostih, ki jih ima do otroka. Rejnik na primer ne more odločati sam o zdravju in šolanju otroka, o izhodih iz države in podobno. Za otroka je dolžan skrbeti tako kot bi zanj skrbeli njegovi starši. Mora mu nuditi varnost in ljubezen in mu omogočati, da se lahko v prostem času ukvarja z različnimi aktivnostmi ter tako razvija svoje sposobnosti in talente.