Sprejemanje zakona

3. 1. 2013

Zakon lahko predlaga vlada, vsak poslanec ali najmanj 5000 volivcev. Sprejem zakona lahko predlaga državnemu zboru tudi državni svet. Vsak predlog zakona mora vsebovati naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
 
Ko je zakon v državnem zboru sprejet, še ne začne takoj veljati, ampak je za njegovo uveljavite potrebna še razglasitev zakona in njegova objava. Zakone potrjuje predsednik republike in sicer najkasneje v osmih dneh po njihovem sprejetju, razen če je državni svet zahteval, naj državni zbor o zakonu še enkrat odloča ali če je bila vložena pobuda ali zahteva za razpis naknadnega referenduma. Ustava tudi določa, da zakon začne veljati petnajst dni po objavi, razen če je v njem samem določen drug datum. Kakšen je postopek za sprejem zakona, smo razložili na primeru Miha, ki želi spremeniti Zakon o zaščiti živali, ki določa, da je treba privezati psa v parku.