Štipendije za srednješolce

30. 5. 2014

Še malo in počitnice bodo tukaj. Še prej pa se lahko prijavite na razpis za štipendije. Raziskali smo, kako lahko pridobite štipendijo in kakšne štipendije obstajajo. Obiskali smo devetošolce Osnovne šole Ledina in jih povprašali o kakšnih štipendijah premišljujejo.

Vrste štipendij

Državna štipendija: Vlogo za državno štipendijo lahko vložijo vsi učenci, katerih družine mesečno dobijo nižji znesek od tistega, ki ga vsako leto določi Center za socialno delo. Namen te štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni. Vlogo za državno štipendijo najdete na spletu, oddati pa jo morate na Centru za socialno delo do konca avgusta. Na voljo je več štipendij kot pred leti, saj so od letošnjega leta do državnih štipendij upravičeni tudi mladoletni dijaki.

Zoisova štipendija: Za to štipendijo pa se potegujejo najbolj nadarjeni učenci, ki imajo v devetem razredu povprečno oceno najmanj 4,7 ali pa so dosegli izjemne dosežke. Vloga se odda na Javni sklad Republike Slovenija za razvoj kadrov in štipendije, ki vsako leto objavi tudi javni poziv.

Štipendije za Slovence v zamejstvu: Te štipendije so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije. Tudi to vlogo morate oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Štipendije Ad futura: To so štipendije, ki se podeljujejo za študij v tujini. V okviru programa Ad futura Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnost.

Sofinancirane kadrovske štipendije: V povprečju so te štipendije najvišje med vsemi vrstami štipendij in jih podeljujejo delodajalci. Prednost kadrovske štipendije pa je gotovo to, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Več informacij tukaj.

Štipendije za deficitarne poklice: ta štipendija je še v pripravi.

Več o štipendijah tukaj.