Občinski svetniki

8. 1. 2013

Občinski svetniki skupaj z županom in podžupanom na sejah odločajo o najpomembnejših stvareh v občini. Število svetnikov je odvisno od velikosti mesta.

Naloga svetnikov je sprejemanje odločitev, ki vplivajo na življenje vseh prebivalcev občine in nadzorujejo delo župana. Tako na primer:

- določajo ceno vrtcev,

- kje bodo gradili nove ceste,

- koliko stane parkirni prostor v mestnem središču 

- sprejemajo dolgotročni plan, kako se bo občina razvijala,

- se odločajo kje in koliko se bo v občini gradilo,

- imenuje vodje podjetij, ki so v občinski lasti,

- in sprejemajo proračun.