Religija

16. 1. 2013

Religija (v latinščini religionem oz.  religio – spoštovanje svetega ) pomeni verovanje oz vera. Verujete takrat, kadar ste prepričani oziroma verjamete, da nekaj obstaja, in da je resnično.

Ljudje že od nekdaj verjamejo, da obstaja nekaj več kot fizični svet, ki ga lahko čutimo s čutili. Nekaj, kar ureja človekovo življenje in mu daje smisel. Največkrat to pomeni verovanje ali čaščenje neke višje nevidne sile, ki bi naj ustvarila svet in ga zdaj nadzoruje ter skrbi, da je vse tako kot mora biti.

Vsak si lahko izbere svojo miselnost in vero


Svetovni dan religij, 16. januar je svetovni dan religij. Na svetu obstaja več kot 270 skupin religij. 

Nam najbližja religija je krščanstvo. Kristjani verjamejo v nauke človeka z imenom Jezus Kristus. Kristus je grška beseda, in pomeni odrešenik. Kristjani verjamejo, da je Jezus Kristus prišel na zemljo in žrtvoval svoje življenje, da bi ljudi odrešil od slabih del – grehov. Njegovi nauki so zapisani v Svetem pismu. Z več kot milijardo vernikov je krščanstvo največja religija, razširjena po vsem svetu. Krščanstvo se deli na tri veje: katoliški kristjani, pravoslavni kristjani in protestantski kristjani.

Druga največja religija je islam. Njihov bog je Alah, pripadniki se imenujejo muslimani, kar pomeni pokorni, islam pa pomeni poslušnost in mir. Sveta knjiga muslimanov je Koran, v njej so tudi natančni napotki za življenje. Na svetu je okrog milijardo muslimanov, predvsem živijo na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki in v nekaterih delih Azije.

Judovstvo je vera Judov, ki jih je na svetu 14 milijonov. Njihovo verovanje je delno podobno krščanskemu, ne verujejo pa v Jezusa. Judje imajo 10 božjih zapovedi, glavna verska knjiga je Tenak, ki je del krščanskega svetega pisma – Stara zaveza. Pripadnik Judov postaneš z rojstvom materi, ki je Judinja.

Budizem je vera, ki je nastala v Indiji, njen začetnik je princ Siddharta, ki so ga zaradi modrosti poimenovali Buda, kar pomeni razsvetljeni. Budovi nauki so zbrani v zbirki spisov imenovani Tipitaka. Budisti verjamejo v prejšnja življenja, v njihovem verovanju pa je znan tudi obred meditacije.  Na svetu je okrog 500 milijonov budistov, ki živijo večinoma vzhodno od Indije.

V hinduizmu obstaja več kot 3 milijone bogov in boginj, najbolj pomembni so Višnu, Šiva in Šakti. Verjamejo tudi v karmo in menijo, da če človek dela dobra dela se mu ta tudi povrnejo.