Črna gradnja

3. 4. 2013

Črna gradnja je gradnja oziroma stavba, ki nima vseh potrebnih dovoljenj in je v nasprotju z zakonom.

Le z gradbenim dovoljenjem

Še preden začnemo z gradnjo kakšne stavbe, moramo pridobiti ustrezna dovoljenja. To uredimo na upravni enoti, kjer preučijo, ali lahko gradimo na želenem zemljišču. Šele z gradbenim dovoljenjem lahko začnemo graditi.

Gradimo samo na svojem

Če želimo graditi, moramo biti lastniki zemljišča, na katerem želimo graditi.

Na vseh zemljiščih ne moremo graditi

Nekatera zemljišča za gradnjo niso primerna, na primer tista, kjer so pogoste poplave, na drugih zemljiščih gradnja sploh ni dovoljena, npr. na kmetijskih zemljiščih in v Triglavskem narodnem parku.

Komunalni prispevek

Plačati moramo komunalni prispevek, to je denar, s katerim nam bo občina zagotovila dostop do pitne vode, kanalizacijo in odvažala smeti.

Le po načrtu arhitekta

Želimo si visoko hišo in visoko ograjo, a to morda ne bo mogoče. Ustrezen načrt hiše nam naredi arhitekt. Potrudil se bo, da bo upošteval naše želje in potrebe, pa tudi vse predpise in zakone o gradnji. Arhitekt določi, kje bodo vgrajene električna napeljava in vodovodne cevi. Natančno določi potek in čas gradnje. Pri izdelavi natančnega načrta mora upoštevati tudi vse okoljske predpise, kar morda pomeni, da visoke ograje ne bomo mogli postaviti, saj bi s tem zastrli pogled naših sosedov. Če bomo gradili po ustreznem načrtu, bomo preprečili, da bi se hiše podrla, zamakanje v kleti, puščanje strehe in še kaj. Kdo in na kakšen način lahko gradi določajo tudi zakoni.

Črna gradnja – gradnja brez dovoljenj

Še preden začnemo zlagati opeke, torej potrebujemo veliko dokumentov, ki jih izdajo različni strokovnjaki. Te je seveda potrebno plačati. Postopki pridobitve dovoljenj lahko trajajo dlje časa, kot bi si želeli. Prav zaradi denarja in časa se mnogi odločajo, da bodo gradili brez ustreznih dovoljenj, torej »na črno«. Črna gradnja je torej tista gradnja, ki nima vseh potrebnih dovoljenj in je v nasprotju z zakonom.