Kako je nastala Evropska unija?

10. 5. 2013

Idejo o sedanji Evropski uniji je 9. maja 1950 predstavil francoski minister Robert Schuman. Na ta dan se vsako leto spomnimo z Dnevom Evrope. Sprva so se države povezovale zaradi skupnega gospodarstva. Danes Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic, 1. julija 2013 pa se jim bodo pridružile še nove, med njimi tudi Hrvaška.

Zbrani okoli jekla in premoga

Leta 1945 se je končala druga svetovna vojna, in da se njene grozote v Evropi ne bi več ponovile, je nastala ideja o povezanih državah. Države, ki med seboj trgujejo, namreč ne bodo napadle druga drugo, ker bi jim to škodilo. Tako so se države leta 1950 najprej povezale predvsem gospodarsko - v Evropski skupnosti za premog in jeklo. Premog je bil pomemben, saj je dajal energijo tovarnam, ki so proizvajal vse, kar so ljudje potrebovali, tudi jeklo za stroje, hiše in ceste. Premog in jeklo je bil potreben tudi za izdelavo orožja. Tako nobene država ne bi mogla izdelovati orožja, da za to ne bi izvedele preostale države članice.

Držav ustanoviteljic je bilo šest: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska.

Slovenija v EU vstopila leta 2004

Sedem let pozneje, leta 1957, pa je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS) ali »skupni trg«. Ta skupnost se je leta 1993 preimenovala v Evropsko unijo. Slovenija je poleg osmih drugih držav postala članica EU leta 2004.

EU sestavlja 27 članic, pred vrati nove širitve

Danes Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic in 23 uradnih jezikov, ki jih govori skoraj pol milijarde državljanov EU. Narode Evropske unije povezujejo skupne vrednote, kot so demokracija, svoboda in socialna pravičnost. Državam članicam se bodo kmalu pridružile nove države, med njimi tudi sosednja Hrvaška, o čemer smo že poročali.

Skupna valuta

Evrski bankovci in kovanci so v Evropi prvič zaokrožili leta 2002, leta 2007 smo začeli plačevati v evrih tudi v Sloveniji. V evroobmočju (to je v tistih državah, ki so evro že sprejele) državljanom, ki potujejo, ni potrebno več plačati stroškov za menjavo denarja. Vsepovsod lahko preprosto plačajo enakim denarjem. Enoten denar omogoča tudi lažjo primerjavo cen v različnih državah. Tako lahko Slovenec na primer primerja ceno pralnega stroja, kolesa, avtomobila ali računalnika v Sloveniji in Avstriji in nato izdelek kupi tam, kjer je cena najbolj ugodna. Zaradi skupne valute je poenostavljeno tudi trgovanje med podjetji. Trenutno evro uporablja 17 držav članic.

Evrokovanci imajo eno stran enako, na drugi strani pa je značilen simbol države, ki je kovanec izdala. Več o slovenskih evrskih kovancih si lahko prebereš na spletni strani Banke Slovenija. 

Simboli Evropske unije

Evropska unija ima 4 simbole: zastavo, himno, praznik (Dan Evrope) in geslo.

Zastava ima dvanajst zlatorumenih zvezd, postavljenih v krogu na modri podlagi. Število dvanajst nima nič skupnega s številom članic EU, ampak ponazarja prispodobo popolnosti (dvanajst mesecev, dvanajst dnevnih in nočnih ur, dvanajst apostolov …). Zvezde so v krog postavljene zato, ker je krog simbol povezanosti in nerazdružljivosti.

Himna EU je Oda radosti, ki jo je leta 1785 napisal Friedrich von Schiller, uglasbil pa jo je Ludwig van Beethoven za sklepno dejanje svoje devete simfonije. Uradno je postala himna leta 1986 in nima besedila. Izbrana je bila zato, ker je hvalnica enotnosti in miru.

Še več o Evropski uniji, posameznih državah članicah, evru, evropskemu parlamentu in še čem, prebereš v kotičku za otroke na portalu Evropa.eu.

 

Oglej si prispevek, kaj pred vstopom v EU menijo hrvaški učenci.