Ogroženost rastlin

17. 5. 2013

Ali veste, da če bi povprečna temperatura zaradi globalnega segrevanja narasla za dve stopinji Celzija, bi izumrla več kot polovica rastlinskih vrst? Tokrat smo se pozanimali, zakaj je potrebno zaščititi naše rastline. Pa poglejmo…

Na svetu je več kot 300.000 različnih rastlinskih vrst. Ogrožena je kar ena petina vseh vrst. Največji krivec je človek, saj za svojo korist spreminja naravno okolje. Zaradi gradnje novih cest človek na primer izsekava gozdove, s tovarnami pa onesnažuje vodo in zrak. Rastline tako izgubljajo svoj življenjski prostor in izumirajo, saj se hitrim spremembam ne morejo prilagoditi.

Ogrožajo jih tudi invazivne rastline in živali. To so tiste rastline, ki jih človek iz daljnih krajev v novo okolje pripelje npr. z ladjami. Invazivne rastline in živali povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jim jemljejo prostor in hrano ali prinašajo bolezni, na katere niso odporne.


Rastline lahko najbolje zaščitimo tako, da v naravo ne mečemo odpadkov, rastlin ne pohodimo in jih ne trgamo.

Zaščitene rastline v Sloveniji

Prva zaščitena rastlina v Sloveniji je bila planika leta 1896 in še danes velja za simbol planinstva. Tukaj je še nekaj zaščitenih rastlin pri nas:kranjska lilija, različne vrste sviščev (encijanov), ozkolistni narcis, bodika ali božji les, kranjski jeglič, lepi jeglič, tisa, alpska možina...
 
Vedno so zaščitene tiste rastlinske vrste, za katere obstaja možnost, da bodo kmalu izumrle. V Sloveniji je vsega skupaj ogroženih okoli 230 vrst rastlin.