Trgovanje z izpusti

12. 9. 2013

Evropska unija želi spodbuditi ravnanje, ki bi pripomoglo k zmanjševanju količine izpustov ogljikovega dioksida, zato se je domislila posebnega načrta: imenuje se trgovanje z izpusti ogljikovega dioksida, pri čemer se državam skrb za okolje obrestuje tudi v denarju. Slovenija naj bi leta 2013 s takšnim trgovanjem zaslužila okoli 22 milijonov evrov.

V velikih količinah CO2 škodljiv

CO2, ogljikov dioksid, je preprosta molekula, sestavljena iz ogljika in dveh atomov kisika, ki nastane tudi pri dihanju, večje količine tega plina pa iz tovarn in drugih podjetij. Če je tega plina v zraku preveč, povzroča velike težave, na primer globalno segrevanje in druge podnebne spremembe.

EU želi zmanjšati emisije ogljikovega dioksida

Evropska unija je določila, da lahko evropska podjetja, ki povzročajo velike izpuste ogljikovega dioksida, letos skupaj v zrak spustijo 2,4 bilijona ton CO2. Količino dovoljenega izpusta CO2 bo nato vsako leto znižala za 38 milijonov ton.

Potrebne so dovolilnice

Podjetja lahko v zrak izpustijo določeno količino ogljikovega dioksida na leto. Za izpust dobijo posebne dovolilnice. Ena dovolilnica pomeni pravico do izpusta  tone ogljikovega dioksida. Če to količino zmanjšajo, imajo potem preveč dovolilnic in jih lahko od letos prodajo podjetjem, ki dovolilnice potrebujejo ter s tem dobijo tudi denar.

Vsako leto manj dovolilnic

Ker se je Evropska unija odločila, da bo zmanjšala onesnaževanje, od letos naprej države EU dovolilnic podjetjem ne bodo več delile le brezplačno, ampak jih bodo podjetjem, ki jih potrebujejo, prodajale na dražbi. Vsako leto bodo podjetja dobila manj dovolilnic, zato jih bodo morala kupiti več ali zmanjšati količino izpustov in tako razbremeniti okolje. Podjetja se bodo za eno izmed možnosti odločila glede na izračune, kaj se jim bolj splača. Torej, s katero izbiro, prvo ali drugo, zapravijo manj denarja.

 

Slovenija s tovrstnim trgovanjem zaslužila 22 milijonov

Slovenija bo tako letos podjetjem, ki v zrak izpuščajo več ogljikovega dioksida kot bi smeli, dovolilnice prodajala. Slovenija bo na dražbi prodala pravice za izpust 4,5 milijona ton ogljikovega dioksida, s čimer naj bi zaslužila okoli 22 milijonov evrov. To lahko stori zato, ker je del prvega mednarodnega sistema za trgovanje z emisijami, ki se z zmanjševanjem količin ogljikovega dioksida v zraku bori proti podnebnim spremembam. Vanj je vključenih 31 držav in okoli 12 tisoč objektov – tovarn in letalskih družb.

Polovico zasluženega denarja za varovanje okolja

Slovenija bo s trgovanjem z izpusti zaslužila precej denarja, ki pa ga država ne bo porabila za karkoli. Evropska unija namreč zahteva, da ga vsaj pol nameni za izvajanje podnebnih ukrepov - spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka v mestih in ureditev sistema ravnanja z odpadki.