Hura, končni izlet!

25. 9. 2013

Vsi se veselimo dne, ko nas pobere avtobus in odpelje na končni izlet.Toda, ali je ta sploh lahko tudi na začetku šolskega leta? Očitno že, kajti devetošolec Anžej iz Osnovne šole Prebold nam je nenavdušeno povedal, da imajo na njihovi šoli končni izlet že v začetku oktobra. Zato smo preverili, kako je s tem na drugih osnovnih šolah in kaj pravi zakonodaja.

Devetošolci OŠ Prebold, ki gredo v začetku oktobra na končni izlet v rojstno hišo Franceta Prešerna imajo o tem različna mnenja. Nekateri končni izlet razumejo kot nagrado za celoletno delo in bi ga kot takega raje imeli ob koncu, drugi pa obratno vidijo izlet na začetku kot vzpodbudo za prihodnje šolske napore.


Izlet ali ekskurzija?

OŠ Prebold ni edina šola, ki izlete organizira na začetku šolskega leta. Naša raziskava je pokazala, da od 11 naključno izbranih osnovnih šol po Sloveniji, le 3 organizirajo izlete na začetku šolskega leta, 8 pa jih organizira ob koncu. Šole končne izlete nadomeščajo z ‘začetnimi ekskurzijami’, ki so povezane z učno snovjo.

Naša raziskava kaže, da 7 od 11 šol končni oziroma začetni izlet nameni športu in zabavi, 4 šole pa del končnega izleta namenijo izobraževanju.


Kam, kdaj in kaj boste počeli na končnem izletu pa ni določeno z zakonom ali predpisi. Ti pravijo, da mora šola tri od 35 tednov nameniti dnevom dejavnostim, kamor sodijo tudi strokovne ekskurzije.

Kamor koli in kadarkoli vas vaša šola kam odpelje, odprtih oči raziskujte svet in pri tem ne pozabite na druženje s sošolci.


O končnem izletu so svoja mnenja izrekli tudi učenci OŠ Gorišnica.