Organizacija združenih narodov - OZN

26. 9. 2013

Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi, s kratico OZN ali ZN, je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu v Združenih državah Amerike.

Ustanovljena po 2. svetovni vojni

Ustanovili so jo leta 1945, po grozotah prve in druge svetovne vojne, da bi ohranjala mednarodni mir in varnost, razvijala prijateljske odnose med narodi, in zmanjšala revščino v svetu. V Organizaciji združenih narodov je danes združenih 193 držav, tudi Slovenija, ki je članica OZN postala 22. maja 1992. Od leta 2007 OZN vodi generalni sekretar Ban Ki-moon, ki prihaja iz Južne Koreje.

Znak OZN

Na znaku OZN je tako zemljevid sveta, ki simbolizira vse ljudi sveta, obdan je z oljčnima vejicama, ki sta simbol miru.

Generalna skupščina zaseda enkrat letno

Enkrat letno se politiki iz vseh držav članic zberejo na velikem sestanku, generalni skupščini OZN. Tam razpravljajo o najpomembnejših težavah sveta, na primer o revščini ali o vojni in zaščiti okolja. Pomagajo tistim, ki so jih prizadele naravne katastrofe kot so poplave in lakota. Skrbijo tudi za ljudi, ki so zaradi vojne ali lakote morali zapustiti svoje domove. Pomembno pa je tudi, da se na generalni skupščini srečajo politiki in poskušajo s pogovori rešiti nesoglasja in zgladiti nesporazume.

Temeljni dokument govori o človekovih pravicah

Temeljni dokument, po katerem naj bi se ravnale članice OZN, je splošna deklaracija o človekovih pravicah, sprejeta v generalni skupščini OZN 10. decembra 1948. Izhaja iz prepričanja, da se vsi ljudje rodijo svobodni in enaki, in nasprotuje diskriminaciji na temelju rasne, verske, spolne, jezikovne, religiozne ali drugačne razlike. Na temelju splošne deklaracije je OZN kasneje sprejela še več mednarodnih sporazumov, ki so natančneje določili človekove pravice na posameznih področjih. Spoštovanje človekovih pravic v posamezni državi nadzoruje tudi varuh človekovih pravic.

Kdo je varuh človekovih pravic in kakšno je njegovo delo? Preveri v Infomatu.