Proračun

1. 10. 2013

Pri Novakovih potrebujejo denar za različne stvari, na primer za hrano, položnice in pralni stroj. Gospod in gospa Novak z zasluženim denarjem nakupita vse potrebno. Tovrstno razporeditev dohodka lahko imenujemo tudi družinski proračun.

Tako kot gospodinjstvo, pa tudi država potrebuje denar, na primer za vzdrževanje šol, gradnjo cest, za plače vojakom in policistom. Država s svojimi denarjem pomaga tudi tistim, ki so ostali brez dela. Vse to veliko stane.

Država denar dobi od raznih davkov: na primer, gospod in gospa Novak del svojega zaslužka prispevata v državno blagajno, tudi ko na primer kupita pralni stroj, plačata davek. Če gospod Novak plača kazen za prehitro vožnjo, gre del tega denarja prav tako v državno blagajno. Država torej dobi denar iz različnih virov, porabi pa ga tako, kot je določeno v proračunu.

Sprejemanje proračuna

Vse stranke, ki sodelujejo v vladi skupaj oblikujejo predlog proračuna, pri tem se posvetujejo tudi s predstavniki delodajalcev in zaposlenih.

Ko vlada proračun potrdi, ga preučijo še poslanci v državnem zboru. Sprejet je šele takrat, ko poslanci potrdijo, da se z njim strinjajo.
Proračun je torej dokument, ki ga sprejme vlada, v njem pa je določen način porabe državnega denarja.