Ovadba

15. 10. 2013

Trgovec Kramar je ugotovil, da se je v njegovi trgovini zgodila tatvina. Domneva, da je denar ukradla gospa Cekin. Zoper njo na policijski postaji poda ovadbo.

Ko gospod Kramar policistu pove vse, kar ve o tatvini v svoji trgovini, policist napiše zapisnik, ki ga podpišeta oba. Nato se policisti posvetujejo, ali je možno, da bi gospa Cekin gospodu Kramarju res ukradla denar. Uvedejo predkazenski postopek, v katerem zberejo vse možne podatke in dokaze, ki bi lahko pomagali pri kazenskem postopku. Na podlagi ovadbe gospoda Kramarja in vseh informacij, ki jih policisti zberejo v predkazenskem postopku, policisti sestavijo poročilo, v katerem so zbrani vsi podatki, kot so denimo posnetki varnostne kamere. Policija nato pošlje poročilo državnemu tožilcu, ki lahko od sodišča zahteva dodatno preiskavo ali pa takoj vloži obtožbo, o kateri nato odloča sodišče. Sodišče pokliče gospo Cekin in začne se kazenski postopek. Sodnik mora presoditi, ali je gospa Cekin res kradla in če je, kakšno kazen bo dobila. Ovadba je torej sporočilo, ki ga policiji ali tožilcem poda vsak, ki želi prijaviti kaznivo dejanje. Z njo se začne kazenski postopek, v katerem je treba ugotoviti, ali navedbe iz ovadbe držijo ali ne.