Plebiscit

20. 10. 2013

Plebiscit je glasovanje polnoletnega prebivalstva na nekem področju o priključitvi tega ozemlja določeni državi ali o razdružitvi od nje.

 

Torej, na plebiscitu se prebivalci odločijo ali se bodo priključili državi ali pa se od nje odcepili.

Koroški plebisicit

Koroški plebisicit je 10. oktobra 1920, po prvi svetovni vojni, določil mejo med tedanjo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo.  Velesile se niso mogle dogovoriti o meji na Koroškem, zato so izvedli plebiscit. Veliko Slovencev se je takrat odločilo, da bodo spadali pod Avstrijo. Več o koroškem plebiscitu.

Plebiscit leta 1990 prinesel samostojno državo Slovenijo

Poleg koroškega plebiscita je pri nas najpomembnejši plebiscit leta 1990, s katerim so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo. Rezultati plebiscita o samostojnosti so bili razglašeni 26. decembra 1990. Vsako leto se teh dogodkov spomnimo na državni praznik poimenovan dan samostojnosti in enotnosti.