Dan reformacije

30. 10. 2013

Dan reformacije je za Slovence pomemben praznik. Nosilec reformacije na Slovenskem je bil Primož Trubar s svojo prvo knjigo v slovenščini, Katekizem.

Reformacija je na slovensko ozemlje prišla iz Nemčije. Tam je duhovnik Martin Luther zahteval, naj se Rimskokatoliško cerkev reformira oziroma spremeni. Ni se mu zdelo prav, da cerkev ljudem odpušča grehe proti plačilu. Trdil je tudi, da bi morala Cerkev prevesti Biblijo iz latinščine v ljudske jezike, tako da bi jo lahko razumeli tudi navadni ljudje.
Če bi Martin Luther živel danes, bi svoje trditve ali teze najbrž objavil kar na svojem profilu na facebooku. Ker pa se je to dogajalo daljnega 31. oktobra 1517, je Luther list s 95 trditvami pribil kar na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg. S tem je sprožil gibanje, ki je zahtevalo spremembe ali reforme, zato ga imenujemo reformacija, ljudi, ki so s protestiranjem proti tedanji cerkveni oblasti zahtevali spremembe, pa protestanti. Protestant je bil tudi Primož Trubar, ki je napisal prvo slovensko knjigo.

Primož Trubar


Primož Trubar se je rodil na Rašici pri Velikih Laščah. Leta 1520 mu je turjaški grof omogočil, da se je šel šolat za duhovski stan. Duhovniško službo je opravljal v različnih krajih od Trsta, Šentjerneja, do nemškega Rothenburga. Ves ta čas so se v njem prebujale ideje protestantizma, ki jih je hotel uvestii tudi v svoji rodni deželi.

Trubar je tako kot drugi protestanti menil, da morajo Slovenci brati Biblijo v svojem jeziku. A slovenski jezik takrat uradno še ni obstajal, saj ga nihče še ni zapisal v nobeni knjigi. Zato se je Trubar domislil, da bo prvo slovensko knjigo napisal sam. Toda znašel se je pred težavo, saj Slovenci govorimo veliko število različnih narečij. Odločil se je, da jo bo napisal v preprostem narečju in zato izbral jezik, ki ga so ga govorili na ozemlju današnje osrednje Slovenije. Knjigo je izdal leta 1550 in jo poimenoval Katekizem. Vanjo je zapisal tudi nagovor “Vsem Slovencom gnado, mir, milost” in s tem prvič v zgodovini v knjigo zapisal besedo Slovenci. V knjigi so pesmi, pridige in verske resnice. Ker pa takrat večina Slovencev ni znala brati in pisati, je napisal še Abecednik, priročnik za učenje branja in pisanja. V tistem času so verske knjige strogo pregledovali, preden so jih natisnili. Trubar se je bal, da knjig ne bi mogel izdati, zato se ni podpisal s pravim imenom, ampak s psevdonimom Philopatridus Illiricus kar v latinščini pomeni Ilirski rodoljub.
Trubar je za časa svojega življenja poleg Biblije in Abecedarija izdal tudi številne druge knjige in celo koledar. Umrl je v starosti oseminsedemdeset let v Derendingenu, kjer je tudi pokopan.

Protestantizem se je zlasti na vzhodu Slovenije ohranil do danes. Kaj so značilnosti protestantske ozroma evangeličanske veroizpovedi si lahko ogledate v tem prispevku.