Zakaj novinarstvu rečemo tudi četrta veja oblasti?

5. 11. 2013

Novinarstvo javnost seznanja z dogodki in informacijami, ki vplivajo na življenja državljanov, pri tem pa pogosto razkrivajo nepravilnosti v delovanju treh vej oblasti: zakonodajne, sodne in izvršne. Ker je novinarstvo tako pomembno, pravimo, da je četrta veja oblasti ali pes čuvaj demokracije.

Poročanje o pomembnih dogodkih

Novinarji poročajo o vseh stvareh, ki so pomembne za državljane: o politiki, gospodarstvu in družbi ter še posebej o dogodkih, ki zelo vplivajo na življenja državljanov, a sami o njih ne morejo odločati.

Pravila novinarstva

Novinarji morajo pri svojem delu vse podatke preveriti, navesti vsa dejstva in enakovredno poročati o vseh vidikih zgodbe. Predstaviti morajo mnenja vseh vpletenih, poročati pa morajo nepristransko. Prav tako pa za svoje poročanje novinarji ne smejo prejemati nagrad ali drugih ugodnosti.

Svododa novinarstva temelj demokracije

Novinarji so pri svojem delu samostojni. To pomeni, da novinarjem nihče ne sme narekovati kako in o čem naj poročajo, še sploh pa ne politiki. Njihovo delo morajo novinarji še posebej nadzorovati, saj morajo politiki delovati v dobor ljudi, ki so jih izvolili. Novinarjem poročanja nihče ne sme preprečiti, zaradi tega tudi ne smejo biti kaznovani ali ustrahovani. Ščitijo jih novinarski kodeks, zakoni in ustava.

Novinarstvo kot pes čuvaj

Svoboda medijev in novinarjev je pomembna za demokracijo. Če na primer politiki delajo nekaj narobe, pa državljani o tem ne vedo ničesar, bi lahko politiki s takšnimi nepravilnostmi nadaljevali, kar je slabo za demokracijo. Novinarstvo v imenu državljanov nadzoruje delovanje tistih, ki imajo v družbi moč, in državljanom posreduje preverjene informacije o ključnih dogodkih doma in po svetu. Ker je novinarstvo tako pomembno, pravimo, da je četrta veja oblasti ali pes čuvaj demokracije.

Javna uprava v Sloveniji je razdeljena na tri veje

Javno upravo sestavljajo sistemi in institucije, ki zagotavljajo oblast v republiki. Po ustavi je oblast v Republiki Sloveniji razdeljena na tri veje. Prva je zakonodajna oblast, ki jo pri nas izvršuje državni zbor. Druga veja je sodna oblast, v sklopu katere deluje sistem sodišč z ustavnim sodiščem na čelu. Tretja veja je izvršilna oblast, ki jo izvajata vlada in uprava. Na čelu države je predsednik Republike Slovenije, ki je glavni predstavnik Slovenije doma in v tujini. Ker bi lahko posamezni izvajalci oblasti neupravičeno omejevali svobodo državljanov, je v celotnem sistemu oblasti postavljen tudi poseben organ, varuh človekovih pravic, ki delovanje teh organov nadzira in skrbi za uresničevanje pravic državljanov.

Kakšne so naloge našega predsednika države in kdo lahko to postane? Kako deluje parlament? Pojasnjujemo v rubriki Podrobno pod lupo.

Želiš izvedeti več o nalogah varuha človekovih pravic?