Mediacija

5. 11. 2012

Mediacija ali posredovanje je postopek, ki pomaga rešiti spor tistim, ki se ne znajo dogovoriti sami. Cilj mediacije ni, da se s prstom pokaže na krivega, ampak da lahko vsak pove svojo stran zgodbe, kaj si želi in da se spor razreši. Mediacijo vodi mediator, oseba, ki je usposobljena za vodenje mediacije. Mediator ne sme biti na nikogaršnji strani, lahko le pomaga pri iskanju rešitve.

Mediacija pa ni uporabna le v odnosih, ki se zapletejo v šoli, ampak jo lahko uporabimo tudi pri sporih v družini, službi. Posredovanje je lahko tudi način reševanja sporov med odraslimi, ki se pogosto rešujejo na sodiščih. Še preden pa pride tako daleč, se sprti lahko odločijo, da izkoristijo pomoč mediatorja. Tukaj si lahko ogledate, kako deluje mediacija na OŠ Jožeta Mokriča.