Vrstniška mediacija

5. 11. 2012

Spori so del življenja in to je dejstvo. Načinov, kako jih bomo rešili, pa se naučimo doma in jih je več.  Eni se znajo pogovoriti, drugi skušajo spore pozabiti, tretji kričijo ali celo postanejo nasilni – skratka, potrebujejo pomoč. In v takšnih primerih lahko pomaga mediator. Tudi vrstniški mediator, kakršne poznajo na OŠ Jožeta Moškriča.

Več o vrstniški mediaciji si lahko preberete v Infomatu.