Holding

5. 11. 2012

Holding je gospodarska združba, v kateri je združenih več podjetij.

Deluje kot veliko podjetje in upravlja s premoženjem, kot so tovarne, hiše in denar, ki so ga v holding prenesla podjetja, ki so se vanj združila. Holding potem ustanavlja, upravlja, financira in razpolaga z denarjem, ki ga vanj prenesejo združena podjetja. Tako bo deloval tudi Slovenski državni holding.

Vlada ga želi ustanoviti zato, da bi bilo celotno premoženje, ki ga ima država, shranjeno na enem mestu. To bi omogočilo, da bi država imela svoje premoženje bolj pod nadzorom in bi njim upravljala z enega mesta. Takšen holding bi tudi omogočil, da bi se lahko tisti, ki bi želel kupiti nekaj državnega premoženja, vse dogovoril na enem mestu. Tako kot ima podjetje direktorja, bo tudi državni holding imel šefa in to bo država.

Holding bo imel tudi nalogo, da pomaga bankam v lasti države, tako da bodo banke slaba posojila prenesla na holding. Slaba posojila so tista, ki jih je banka dala nekaterim podjetjem, ki so nato propadla in posojil niso mogla vrniti. Tako si bodo banke opomogle, sj bodo imele več časa, da vrnejo denar in ne bodo potrebovale pomoči. Tako bi tudi lažje nadzorovali, kam bo banka dala denar.

Se pa vsi poslanci v Državnem zboru ne strinjajo z ustanovitvijo državnega holdinga. 30 poslancev iz opozicije je že vložilo zahtevo za razpis referenduma, na katerem bodo volivci, če bo do referenduma seveda prišlo, odločali ali so za ustanovitev holdinga ali ne. Vladi nasprotniki holdinga očitajo tudi, da bo holding, ki bo nadziral državno premoženje le pretveza, da bodo lahko nekateri brez nadzora, državno premoženje prodajali.