Kaj je to državni holding

5. 11. 2012

Holding je družba, v kateri je združenih več podjetij. Deluje kot veliko podjetje in upravlja s premoženjem, kot so tovarne, hiše in denar, ki so ga v holding prenesla podjetja, ki so se vanj združila. Holding potem ustanavlja, upravlja, financira in razpolaga z denarjem, ki ga vanj prenesejo združena podjetja. Tako bo deloval tudi Slovenski državni holding.
Podrobno smo pod lupo raziskali kako bi deloval slovenski državni holding in poizvedeli zakaj ga stranke, ki tvorijo vlado podpirajo in zakaj ga vlade, ki niso v vladi zavračajo.