Spremembe v Evropski uniji

10. 1. 2014

Novo leto vedno znova prinese nove spremembe in tako je tudi v Evropski uniji. V Latviji je nova valuta evro zamenjala stare latse. Romuni in Bolgari pa lahko delajo v vseh državah Unije.

Kaj to pomeni?

Svoboda gibanja je ena temeljnih človekovih pravic. Omogoča nam, da se lahko preselimo in si tako zagotovimo boljše življenje. Ali veš, da na svetu skorajda ni države kamor se ne bi preselil vsaj en Slovenec?

V letu 2012 se je v Slovenijo priselilo nekaj več kot 15.000 priseljencev, iz Slovenije pa se je iz enake starostne skupine izselilo nekaj več kot 14.300 prebivalcev. Med delavci iz Evropske unije torej Romuni in predvsem Bolgari prevladujejo, saj so imeli vse od leta 2007 prosti dostop na slovenski trg dela. Največ se jih je zaposlilo v gradbeništvu

Vsaka država pa ima glede preseljevanja svoja pravila. Po novem letu so se ta spremenila za državljane Romunije in Bolgarije, kar pa nekatere politike, predvsem v državi Velike Britanije in Nemčije moti, saj jih skrbi naval priseljencev teh držav. Strokovnjaki sicer pravijo, da hujšega navala ni za pričakovati, saj naj bi se tisti, ki so se želeli preseliti, že preselili. Kljub temu pa obstaja strah, da bodo priseljenci prišli v države, ki si niso opomogle od finančnih kriz in bodo tam izkoriščali socialne ugodnosti.

Najbolj priljubljeni državi za priseljence iz Romunije in Bolgarije sta Italija in Španija, kjer se večina ljudi zaposli v gradbeništvu in kmetijstvu. Veliko jih skrbi tudi za starejše in invalide. Zelo pogosta cilja sta tudi Francija in Velika Britanija, ki privabljate predvsem zdravnike in medicinske sestre.