Nova egiptovska ustava

16. 1. 2014

Nova egiptovska ustava

V Egiptu so glasovali o novi ustavi, to je najpomembnejšega zakona v državi, s katerim se morajo ujemati vsi drugi zakoni. Ta naj bi prinesla več demokracije in enakopravnost državljanov. Dvodnevno glasovanje so spremljali tudi nemiri, za red je skrbelo 300 tisoč policistov in vojakov. Pojasnjujemo, kaj prinaša nova ustava.

Predsednik države le dva mandata zapored

Nova egiptovska ustava določa, da bo lahko predsednik državo vodil dva mandata, to pomeni dvakrat po štiri leta. Lahko pa predsednika, če bo hudo kršil zakone ali če bo kakorkoli kršil ustavo, parlament odstavi.

Vojska lahko denar porabi po svoje

Minister za obrambo mora prihajati iz vojaških vrst. Vojski pa ni treba pojasnjevati ljudem, kako porablja svoj denar. Novost je tudi, da se stranke v državi se ne smejo organizirati na podlagi vere, rase, spola ali geografske lege.

Več svobode pri izbiri vere

Islam še vedno ostaja državna vera. Kljub temu pa ustava po novem vsakemu zagotavlja svobodno voljo pri izbiri veroizpovedi. Tako ustava zdaj tudi ščiti določene manjšine v državi.

Več pravic ženskam

Ustava prinaša ženskam več pravic, saj določa, da so enakopravne moškim. Ženske lahko kandidirajo za pomembne politične funkcije.

Mnenja o novi ustavi še vedno deljena

Tisti, ki ustavo podpirajo, pravijo, da spremembe prinašajo več demokracije in zmanjšujejo vpliv islamske vere. Nasprotniki ustave pa poudarjajo, da je vojska z novimi pravili dobila več moči in bo lahko zelo močno vplivala na vodenje države, kar ni dobro.