Matematični trening

Predstavitev in navodila

Matematični treningMatematični trening Igra je namenjena učenju in utrjevanju osnovnih računskih operacij: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

Igra je sestavljena iz stopenj. Vsaka stopnja ima določen čas reševanja, kar pomeni, da po pretečenem času sledi nova stopnja ali v primeru zadnje stopnje, konec igre. Na začetku igre imamo na voljo pet možnosti za napako, ki jih izgubljamo ob napačnih odgovorih. Po narejenih petih napakah se igra zaključi. Ob koncu se nam prikaže analiza končane igre. Igra se z miško ali s tipkovnico - smerni tipki levo (pravilno) in desno (napačno).