KAKO SO NASTALE SLOVENSKE BESEDE?

URH, 8

Urh, selitev slovanskih plemen je povzročila, da se je njihov jezik začel med seboj razlikovati. Ob stiku s staroselci so se razlike med jeziki večale in razvili so se slovanski jeziki, ki jih poznamo danes. Pri iskanju izvora besede si pomagamo s Slovenskim etimološkim slovarjem, kjer je pojasnjeno, od kod beseda izvira in kakšen je njen prvotni pomen.