KAKŠNO JE DELO ZDRAVNIKOV?

ZARJA, 10

Draga Zarja, delo splošnih zdravnikov je predvsem diagnostika bolezni. Zdravnik mora torej najprej prepoznati in določiti bolezen ter načrtovati postopek zdravljenja, v primeru zahtevnejših poškodb pa te napoti k drugemu specialistu. Zdravnika sta obiskala tudi Firbcologa Peter in Žak.