ŠOLANJE NA DOMU

Kaj pomeni, če se otrok šola na domu?