Novosti pri otroškem dodatku

4. 6. 2021

V Sloveniji se na področju uveljavitve vloge za otroški dodatek in ostale olajšave na področju otrok (subvencija plačila vrtca, kosila in malice ter državne štipendije) obeta sprememba. Upošteval se bo le dohodek staršev, ne pa tudi lastništvo materialnih dobrin.

"Pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma do znižanega plačila vrtca se ne bo več upošteval materialni položaj, torej lastništvo materialnih sredstev družine, ampak le še dohodki," je spremembo pojasnil Cigler Kralj. Kot je pojasnil v Odmevih, je nov informativni izračun "naslednja stopnja reorganizacije centrov za socialno delo, ki je pred leti obstala".

Direktorica Inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc meni, da gre pri novem načinu izračunavanja otroškega dodatka, ki ne bo upošteval premoženja, ampak le dohodke družine, za ukrep, ki bo ločil družinsko in socialno politiko. "V državah, kot je na primer Avstrija, ki ima otroški dodatek kot ukrep družinske politike, premoženje in tudi dohodki nimajo vpliva na otroški dodatek. Do denarne socialne pomoči pa ne moreš priti, če imaš kakršno koli premično ali nepremično premoženje," je pojasnila.

T. M.
Foto: Pixabay